Słowo Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego skierowane do uczestników 14. Festiwalu

Szanowni Państwo!

Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale przede wszystkim lekcja tolerancji i zrozumienia. To projekt, który poprzez muzykę łączy osoby dotknięte niepełnosprawnością ze zdrowymi uczestnikami. Takie inicjatywy trzeba wspierać i my to robimy. Dlatego cieszę się, że Województwo Małopolskie jest głównym partnerem Festiwalu w ramach projektu pod nazwą „Wizytówki Małopolski”, mającego na celu wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców oraz budowanie silnej marki Małopolska.

Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzi działania obejmujące wszystkie aspekty życia osób niepełnosprawnych. Ich podstawowym założeniem jest wyrównywanie szans tych osób i umożliwienie pełnego ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, zawodowej czy artystycznej. Stąd słowa gratulacji i wielkiego uznania należą się organizatorowi Festiwalu – Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” w Bochni, którego aktywność może stać się wzorem dla wszystkich tych, dla których działania na rzecz drugiego człowieka nie są tylko hasłem, ale istotną częścią życia, nadającą mu sens. Państwo nie tylko przełamujecie bariery między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, ale także udowadniacie, że Małopolanie potrafią i chcą angażować się w działania na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Wszystkim Państwu – pomysłodawcom, partnerom i uczestnikom –
14. Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę wielu sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Serdecznie pozdrawiam,

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Powrót