Przesłuchania
konkursowe

Festiwalowa
Gala Laureatów

Warsztaty

Muzyka
i obraz

Dla uczestników

REGULAMIN 14. FESTIWALU PIOSENKI

„INTEGRACJA MALOWANA DŹWIĘKIEM”

1. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” to edukacyjne i integracyjne wydarzenie muzyczno-teatralne dla uczniów wszystkich typów szkół (specjalnych i masowych), Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz instytucji zajmujących się edukacją artystyczną.

2.Niepełnoletni uczestnicy muszą mieć swojego opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo podczas pobytu na festiwalu.

3. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

a) integracyjne duety muzyczne (osoba niepełnosprawna – pełnosprawny rówieśnik),

b) zespoły (osoby niepełnosprawne / ewentualnie skład integracyjny),

c) kabarety (osoby niepełnosprawne / ewentualnie skład integracyjny).

4. Do kategorii integracyjne duety muzyczne należy zgłaszać pojedynczych uczestników. Na podstawie przesłanych nagrań wideo osoby zakwalifikowane zostaną dobrane w duety.

5. Istnieje możliwość zgłoszenia uczestników w gotowych duetach, jednak musi być zachowany wymiar integracyjny (osoba niepełnosprawna – pełnosprawny rówieśnik).

6. Zespół / kabaret może liczyć max. 6 wykonawców. Większą ilość uczestników należy uzgadniać indywidualnie z organizatorem.

7. Przesłuchania konkursowe poprzedzą dwudniowe warsztaty, prowadzone przez artystów – jurorów festiwalu. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni wybrani uczestnicy.

8. Preferowane są piosenki wykonywane w języku polskim.

9. Uczestnicy podczas przesłuchań konkursowych zaprezentują jedną piosenkę (do 4 minut) lub program kabaretowy – czas występu do 7 minut.

10. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal.bochnia.pl.

11. Zgłoszenie musi mieć wypełnione wszystkie pola oraz zawierać link do amatorskiego nagrania wideo umieszczonego w serwisie YouTube. Status może być niepubliczny. Techniczna jakość nagrania nie ma znaczenia.

12. Terminy przyjmowania zgłoszeń w kategorii integracyjne duety muzyczne: I etap do 20 sierpnia 2021 roku /zakwalifikowani uczestnicy połączeni w duety będą mogli wybrać dowolną piosenkę/. II etap  do 20 września 2021 /zakwalifikowani uczestnicy będą mogli wybrać piosenkę z listy utworów, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu/.     

13. Zgłoszenia przesłane niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

14. Zdobywcy nagrody Grand Prix przez kolejne dwa lata nie mogą brać udziału w części konkursowej festiwalu.

15. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu zostanie umieszczona na stronach internetowych: http://www.festiwal.bochnia.pl, http://www.facebook.com/festiwal.bochnia

16. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” w Bochni.

17. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami: +48 504 066 359, +48 666 022 687 (sekretariat festiwalowy).