Przesłuchania
konkursowe

Festiwalowa
Gala Laureatów

Warsztaty

Muzyka
i obraz

Sponsorzy

16. Festiwal
23 – 25 maja 2023 r.

PATRONAT HONOROWY
PARTNER GŁÓWNY
WSPÓŁPRACA
Dofinansowano ze środków PFRON
logotyp PFRON
SPONSOR GENERALNY
SPONSORZY WSPIERAJĄCY
logotyp firmy MPLservice z Krakowa Balic
SPONSORZY
Logotyp firmy Komputeria
Patronat medialny