Przesłuchania
konkursowe

Festiwalowa
Gala Laureatów

Warsztaty

Muzyka
i obraz

Sponsorzy

15. Festiwal
7 – 9 czerwca 2022 r.

PATRONAT HONOROWY
PARTNER GŁÓWNY
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
logotyp
Dofinansowano ze środków PFRON
logotyp PFRON
SPONSOR WIODĄCY
logotyp firmy DanDav
logotyp miasta Bochnia
SPONSORZY WSPIERAJĄCY
SPONSORZY
Logotyp firmy Komputeria
Patronat medialny