Przesłuchania
konkursowe

Festiwalowa
Gala Laureatów

Warsztaty

Muzyka
i obraz

Sponsorzy

14. Festiwal
19 – 21 października 2021 r.

Patronat honorowy
bla bla
Partner Główny
Dofinansowano ze środków PFRON
Sponsorzy wspierający
Sponsorzy
Patronat medialny