Przesłuchania
konkursowe

Festiwalowa
Gala Laureatów

Warsztaty

Muzyka
i obraz

1. Festiwal – 2008

Publiczność uczestnicząca w przesłuchaniach konkursowych wysłuchała 50 piosenek. Wystąpili uczniowie ze szkól województwa małopolskiego.
Nie było eliminacji – każdy uczestnik, który zgłosił chęć udziału w festiwalu mógł zaprezentować swoją piosenkę przed publicznością.
Jury: Zygmunt Konieczny, Marek Pacuła, Marek Piekarczyk i Jacek Wójcicki. Koncert podczas Gali Laureatów – Jacek Wójcicki.

Laureaci:

1. Marcin Janeczko – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu,
2. Michał Węglarz – Szkoła Podstawowa w Grabiu,
3. Kinga Dębska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Katowicach,
4. Beata Wróbel – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni,
5. Chór szkolny – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Katowicach),
6. Przemysław Żaba – Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni,
7. Monika Krawiec i Patryk Drozdowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni,
8. Anna Pastuszak – Gimnazjum w Kamionnej,
9. Zespół wokalny Do-Re-Mi – Tarnów,
10. Marcin Pilch – Zespół Szkół w Siedlcu.